KARIX INDUSTRY LTD

Η KARIX Industry Ltd ιδρύθηκε το 1992 και είναι μια δυναμική Κυπριακή εμποροβιομηχανία. Δραστηριοποιείται στο τομέα των μηχανολογικών και μεταλλικών κατασκευών με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στα συστήματα προκατασκευασμένης στέγασης και μεταλλικών κτηρίων.

Σχεδιασμός Ποιότητα Βιωσιμότητα Ταχύτητα Αξία

Προκατασκευασμένα Συστήματα Στέγασης

Τα προκατασκευασμένα συστήματα στέγασης από την KARIX Industry Limited, στοχεύουν σε μια καλόγουστη, ποιοτική, οικονομική και ολοκληρωμένη στεγαστική λύση, για όλες τις ανάγκες, την οποία μπορείτε να την έχετε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.