Υπηρεσίες

Η KARIX Industry Limited, πέραν από τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων της, προσφέρει και τις ακόλουθες υπηρεσίες για τον εξοπλισμό και στήριξη των προϊόντων της:

Εξωτερικό συνεργείο συντηρήσεων

0

Υδραυλικά

1

Ξυλουργικά και έπιπλα

2

Αλουμίνια – πόρτες, παράθυρα κ.λπ

3

Ηλεκτρολογικά

4

Φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές

5