Όλα τα σχέδια τυγχάνουν προσεκτικής μελέτης για ιδανική εκμετάλλευση ολόκληρου του χώρου και χαρακτηρίζονται από την πρακτικότητα, λειτουργικότητα και εργονομία τους.

Σχεδιάζονται σε απέριττη και απλή γραμμή που δηλώνει μια διάθεση αρχιτεκτονικής λογικής και μοντέρνας αισθητικής.

Διατίθεται μεγάλη σειρά σχεδίων και επιπλέον μπορούν να γίνουν νέα σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη.